BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler online olarak http://abstract.icon-mng.com/turkmus5/login/index adresinden POSTER ve SÖZEL Bildiri olarak toplanmaktadır. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

2. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.

3. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

4. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

5. İki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.

6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

8. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

9. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri sahiplerinin kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

10. Bilimsel Komite değerlendirmesi sonuçları, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi “AbstractModule” dan da sonuçları takip edebilirsiniz.

11. Posterler 70 X 90 cm boyutlarında hazırlanarak kongre merkezinde ayrılmış olan poster alanına asılmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzemeler organizasyon komitesi tarafından sağlanacaktır. Posterlerin tümü kongre süresince poster alanında asılı kalacaktır.

 

SON GÖNDERİM TARİHİ
Son bildiri özeti gönderme tarihi 07 Ocak 2019’dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sunumlar hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.

 

GERİ BİLDİRİM
Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim 11 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacaktır. Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize 18 Ocak 2019 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.