BİLİMSEL PROGRAM

KURSLAR

7-8 Şubat 2019

Kurs Eğiticileri

Alper Murat Ulaşlı

Alper Tunga Doğan

Arzu Yağız On

Aslı Çalışkan

Ayşe Bora Tokçaer

Ayşe Merve Ata

Banu Dilek

Bayram Kaymak

Beril Doğu

Deniz Palamar Kadıoğlu

Eda Gürçay

Elif Yalçın

Ercan Kurt

Fatih Tok

Fevziye Ünsal Malas

İbrahim Batmaz

Kenan Akgün

Levent Özçakar

Murat Kara

Murat Karkucak

Nuray Akkaya

Pelin Yıldırım

Serdar Can Güven

Serhat Özkan

Şule Şahin Onat

Taylan Akkaya

Timur Ekiz

Tülay Tiftik

Yavuz Gürkan

Zeliha Ünlü

 

TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİ KURSU
7 Şubat 2019
Bu kurs 100 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırası önceliğine göre yapılacaktır. Pratikler esnasında farklı branşlara yönelik gruplar oluşturulacaktır.
Eğiticiler: Aslı Çalışkan, Ayşe Merve Ata, Banu Dilek, Beril Doğu, Deniz Palamar Kadıoğlu, Fevziye Ünsal Malas, İbrahim Batmaz, Kenan Akgün, Levent Özçakar, Nuray Akkaya, Pelin Yıldırım, Serdar Can Güven, Şule Şahin Onat, Timur Ekiz, Tülay Tiftik, Zeliha Ünlü
08:30 Temel Prensipler Z. Ünlü
09:00 Omuz Ultrasonografisi  K. Akgün
09:15 Pratik
10:30 El-el Bilek Ultrasonografisi  B. Doğu
10:45 Pratik
12:00 Örnek Patolojiler  L. Özçakar
12:30 Öğle Yemeği
13:30 Diz Ultrasonografisi  B. Dilek
13:45 Pratik
15:00 Ayak-ayak Bilek Ultrasonografisi  S. C. Güven
15:15 Pratik
16:30 Örnek Patolojiler  L. Özçakar
17:00 Kapanış

 

TonUS – I (Öğleden sonraki oturum SBÜ AFTR EAH’nde gerçekleştirilecektir)

 

08:30-12:00 ARASI CANLI YAYINLANACAKTIR.

HTTP://WWW.KONGREWEBCAST.COM/

ADRESİNDEN CANLI BAĞLANTI SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

 

7 Şubat 2019
Spastik/distonik ekstremitelerde ultrason eşliğinde botulinum toksin uygulamalarının tartışılacağı bu kurs 60 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırası önceliğine göre yapılacaktır.
EğiticilerAlper Murat Ulaşlı, Arzu Yağız On, Ayşe Bora Tokçaer, Bayram Kaymak, Eda Gürçay, Elif Yalçın, Fatih Tok, Murat Kara, Serhat Özkan
08:30 Spastik Ekstremite  A. Y. On
08:50 Distonik Ekstremite  S. Özkan
09:10 EURO-MUSCULUS/USPRM Yaklaşımı  B. Kaymak
09:30 Üst Ekstremite Kaslarının Görüntülenmesi  A. Ulaşlı
09:45 Alt Ekstremite Kaslarının Görüntülenmesi  F. Tok
10:00 Pratik
12:00 Öğle Yemeği
14:00 Örnek Olgularda Değerlendirme ve Enjeksiyon Uygulamaları*
17:00 Kapanış

*SBÜ AFTR EAH’ye shuttle hizmetimiz olacaktır.

KabUS – I
7 Şubat 2019

Eğiticiler: Ayşe Merve Ata, Banu Dilek, Deniz Palamar Kadıoğlu, Beril Doğu, İbrahim Batmaz

Gündüz yeterince pratik yapamadınız mı? “Yaptık ama doyamıyorUS” mu diyorsunUS?
“Ankara’da daha önce çok gezdim, yeter” mi diyorsunUS? Başka işiniz gücünüz yok mu?
O zaman doğru seçim yaptınız, bizlerle tekrar/ekstra pratik yapmaya bekleriz.
20:00

23:00

Pratik
*** Bu kursta kontenjan kısıtlaması ve ücretlendirme yoktur.

 

GİRİŞİMSEL ULTRASONOGRAFİ KURSU
(AYBÜ Yenimahalle Eğit. ve Araş. Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir)
8 Şubat 2019
Bu kurs 100 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırası önceliğine göre yapılacaktır.
EğiticilerAlper Murat Ulaşlı, Beril Doğu, Fatih Tok, İbrahim Batmaz, Fevziye Ünsal Malas, Kenan Akgün, Levent Özçakar, Murat Karkucak, Nuray Akkaya, Timur Ekiz, Tülay Tiftik
08:30 Girişimsel Ultrasonografi Teknikleri  L. Özçakar
09:15 Pratik
10:00 Omurga Enjeksiyonları  M. Karkucak
10:30 Sakroiliak Eklem ve Piriformis Enjeksiyonları  K. Akgün
11:00 Örnek Olgularda Enjeksiyon Uygulamaları
12:00 Kapanış

 

NervoUS – PERİFERİK SİNİR GÖRÜNTÜLEME VE BLOKLARI KURSU
8 Şubat 2018
Bu kurs 50 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırası önceliğine göre yapılacaktır.
EğiticilerAlper Tunga Doğan, Ayşe Merve Ata, Deniz Palamar Kadıoğlu, Elif Yalçın, Ercan Kurt,  Şule Şahin Onat, Taylan Akkaya, Yavuz Gürkan
13:30 Üst Ekstremite Sinirlerinin Görüntülenmesi  E. Yalçın
13:50 Alt Ekstremite Sinirlerinin Görüntülenmesi  D. P. Kadıoğlu
14:10 Brakiyel Pleksus Blokları  E. Kurt
14:30 Lumbosakral Pleksus Blokları  Y. Gürkan
14:50 Pratik
17:00 Kapanış

 

TonUS – II
8 Şubat 2019
Servikal distonide ultrason eşliğinde botulinum toksin uygulamalarının tartışılacağı bu kurs 30 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırası önceliğine göre yapılacaktır.
EğiticilerArzu Yağız On, Ayşe Bora Tokçaer, Bayram Kaymak, Eda Gürçay, Murat Kara, Serhat Özkan
13:30 Servikal Distoni  A. B. Tokçaer
14:00 EURO-MUSCULUS/USPRM Yaklaşımı  B. Kaymak
14:30 Boyun Kaslarının Görüntülenmesi  E. Gürçay
15:15 Pratik
17:00 Kapanış

 

KabUS – II
8 Şubat 2019

Eğiticiler: Aslı Çalışkan, Nuray Akkaya, Timur Ekiz, Serdar Can Güven, Pelin Yıldırım

Dün çalıştık ama yetmedi mi diyorsunUS? Bizlerle tekrar/ekstra pratik yapmaya bekleriz.
20:00 – 23:00 Pratik
*** Bu kursta da kontenjan kısıtlaması ve ücretlendirme yoktur.

 

 

SEMPOZYUM

8 ŞUBAT 2019

Açılış’a ‘Gel’ Ayşen Akıncı, Gülümser Aydın
17:30 – 17:40 GeniUS
Levent Özçakar
17:40 – 18:00 Trepenasyon
Yılmaz Selim Erdal
18:00 – 18:20 KASvET
Ali Bumin

 

9 ŞUBAT 2019

Eklem’e ‘Gel’ Salih Pay, Önder Özerbil
09:00 – 09:20 Sinovit/Tenosinovit
Muhammet Çınar
09:20 – 09:40 Entezit/Entezopati
Ömer Karadağ
09:40 – 10:00 Rejeneratif Tıp
Alper Murat Ulaşlı
Sinir’e ‘Gel’ Reha Kuruoğlu, Barın Selçuk
10:00 – 10:20 Yaralanmada EMG ile Takip
Çağrı Temuçin
10:20 – 10:40 Yaralanmada US ile Takip
Elif Yalçın
10:40 – 11:00 Yaralanmada Cerrahi
Gürsel Leblebicioğlu
11:00 – 11:15 Kahve Molası – Poster Başı Sözlü Bildiri Oturumu (SS001-SS003)
Gülümser Aydın, Elif Yalçın
11:15 – 11:45 YarışıyorUS

TartışıyorUS Bayram Kaymak, Murat Varlı
11:45 – 12:00 Sarkopeni için Tanı(m): Revize Avrupa Konsensusu
Gülistan Bahat
12:00 – 12:15 3P
Murat Kara
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
Kas’a ‘Gel’ Bülent Ülkar, Meltem Halil
13:30 – 13:50 Spor Yaralanmaları
Burkay Utku
13:50 – 14:10 Sarkopeni – Nutrisyon
Özgür Kara
14:10 – 14:30 Fasya
Eda Gürçay
Rehabilitasyon’a ‘Gel’ Funda Levendoğlu, Lale Akbulut
14:30 – 14:50 Tonus Sorunları
Bayram Kaymak
14:50 – 15:10 Dekübit, Heterotopik Ossifikasyon, Lenfödem
Nuray Akkaya
15:10 – 15:30 Çiğneme, Yutma, Solunum
Timur Ekiz
15.30 – 16.00 Kahve Molası – Poster Başı Sözlü Bildiri Oturumu (SS004-SS007)
Gülümser Aydın, Zeynep Tüfekçioğlu
Ağrı’ya ‘Gel’ Ercan Kurt, Kenan Akgün
16:00 – 16:20 Radyofrekans ve Kriyoterapi
Taylan Akkaya
16:20 – 16:40 Sinir Blokları
Yavuz Gürkan
16:40 – 17:00 Migren
Murat Kara
17:00 – 17:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Aslı Çalışkan
17:30 Kapanış